Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันแสดงให้คุณเห็น"

แปลว่า:I show you.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/K-Bumrungsub

Me show you ผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา