"Shegoes."

แปลว่า:เธอไป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PaaPann

She goes ควรแปลว่าเธอไป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/I_am_benz

+1

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai6

She=เธอ เพราะกับผู้หญิงใช่เธอจะเหมาะกว่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tatcha4

She = เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tatcha4

เธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย