"Iloveyou!"

แปลว่า:ฉันรักคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Rung853865

ฉันรักคุณ มันผิดตรงไหน แงๆๆๆๆ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Fu-i

ใช่ มันผิดตรงไหน TT

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PaaPann

ทำไมคำว่า I love you ถึงเป็นผมรักเธอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/UntaOlarn

ผมรักคุณ หรือ ฉันรักคุณ...มันผิดตรงไหน..app มั่วได้ใจ..แก้ไขเถอะครับ..

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Siamware
Siamware
  • 14
  • 5
  • 2
  • 44

พิมพ์ถูกยังผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Siamware
Siamware
  • 14
  • 5
  • 2
  • 44

ต้องพิมพ์ว่า i love you นะไม่ใช่พิมพ์ว่า ฉันรักคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nanoitanoi

แก้ไขด้วย คำตอบถูก ฉันรักคุณ ทำไมยังผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HannahMatt737605

ทำไมฉันตอบ ฉันรักคุณ มันถึงถูกละคะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย