"He loves you."

แปลว่า:เขารักคุณ

June 6, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/PaaPann

He แปลว่าเขา

June 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Chertem

ทางแอปควรแปลให้ถูกนะคะ เพราะบางทีอาจจะมีคนจำไปใช้แบบผิดๆก็ได้

October 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Zephyrus15

He แปลว่าเขา

June 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/cholticha4

เธอรักเธอมีด้วย

July 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/papim8975

เอิ่ม.. ควรเป็น เขารักเธอไหมคะ??

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Phitsuda1

เขารักคุณ ไม่ใช่เธอรักคุณ

December 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HannahMatt737605

ต้องเป็น เขารักคุณ ค่ะ

March 16, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย