Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is everything a game for you?"

Dịch:Mọi thứ là một trò chơi đối với bạn sao?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 10

Giỡn mày ;)

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Mọi thứ là một trò chơi với bạn ư

1 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Mọi thứ là một trò chơi với bạn ư

1 năm trước