"I drink coffee."

แปลว่า:ฉันดื่มกาแฟ

June 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Dh7Z10

เหมือนกันเลย


https://www.duolingo.com/profile/adcharapro

ก็พิมว่าฉันดื่มกาแฟ แต่ บอกว่าผิด งงค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/QUXG10

เหมือนกันค่าา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย