Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Two minutes and sixteen seconds."

แปลว่า:สิบหกวินาที

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Panu.
Panu.
  • 12
  • 10
  • 2

สองนาทีหาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ch.15

คำตอบผิด แก้ด้วยคับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GolffyTec

ไม่ถูต้อง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

ผิดหมด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/UL3j2

คำว่า สองนาที หายไปไหน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

เอา2นาทีมาคืนด้วย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

555

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เง้อ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

ทำไมคำตอบผิดๆมีมามากจัง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 19
  • 8
  • 31

แก้ไขด่วน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง