"Two minutes and sixteen seconds."

แปลว่า:สิบหกวินาที

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Panu.
Panu.
 • 14
 • 12
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

สองนาทีหาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ch.15

คำตอบผิด แก้ด้วยคับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GolffyTec

ไม่ถูต้อง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

ผิดหมด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/UL3j2

คำว่า สองนาที หายไปไหน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

เอา2นาทีมาคืนด้วย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

555

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เง้อ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

ทำไมคำตอบผิดๆมีมามากจัง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

แก้ไขด่วน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FpP49

เอาสองนาทีข้าคืนมา

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ไม่มีมาตรฐานในการสอนแล้ว

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
 • 22
 • 169

สองนาทีสิบหกวินาที

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

ใช้ไปเรื่อย ๆ รู้สึกว่าโปรแกรมนี้แปลได้มั่วจริง ๆ ยิ่งเรียนยิ่งโง่

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Ex0A4
Ex0A4
 • 22
 • 169

เฉลยผิดนะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/dEpadinho

สองนาทีหายไป

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
 • 14
 • 14
 • 12
 • 253

สองนาที หายไปไหน

วันที่แล้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย