Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Two minutes and sixteen seconds."

แปลว่า:สิบหกวินาที

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Panu.
Panu.
  • 12
  • 12
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 14

สองนาทีหาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ch.15

คำตอบผิด แก้ด้วยคับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GolffyTec

ไม่ถูต้อง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tanawat6

ผิดหมด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/UL3j2

คำว่า สองนาที หายไปไหน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

เอา2นาทีมาคืนด้วย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChutpongPo

555

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เง้อ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

ทำไมคำตอบผิดๆมีมามากจัง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

แก้ไขด่วน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FpP49

เอาสองนาทีข้าคืนมา

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ไม่มีมาตรฐานในการสอนแล้ว

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง