"The boy has a newspaper."

แปลว่า:เด็กผู้ชายมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

June 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Toey364276

ใครรู้ความหมายนี้ตอบหลายครั้งเเล้วไม่ถูกสักที


https://www.duolingo.com/profile/twinboy2

เหมือนกันๆ


https://www.duolingo.com/profile/Nicexliz

ขี้เกียจมาเขียนเด็กผู้ชายคนนั้น หนังสือเล่มหนึ่งละ หนังสือเฉยๆไม่ได้หรอ555


https://www.duolingo.com/profile/Goz939770

Have กับ has ใช้ต่างกันยังไงครับ


https://www.duolingo.com/profile/kritnight

Have ใช้กับ I,you,we,they Has ใช้กับ He,she,it (สรรพนามบุรุษที่3)


https://www.duolingo.com/profile/KHEMMIKASU

Have ใช้กับ I You We They ค่ะ ส่วน has จะใช้กับ He She It ค่ะ :-)


https://www.duolingo.com/profile/Toon84089

เด็กผู้ชายคนนี้มีหนังสือพิมพ์

Has ใช้กับ He She It ในกรณีนี้ The boy คือเด็กผู้ชาย = He เลยใช้ Has

ส่วน Have ใช้กับ I You We They


https://www.duolingo.com/profile/IcesanNona

เด็กผู้ชายมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย