"Αυτός είναι ένας άντρας."

Μετάφραση:He is a man.

June 8, 2017

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/FabioKarav

Όχι

February 22, 2018
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.