"Bạnsẽsáuchiếcxe."

Dịch:You are going to have six cars.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lucas236803

'You will have six bikes' sai chỗ nào ad, không ghi rõ chiếc xe gì mà!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Phương tiện giao thông chính của nước ngoài là xe hơi. Dù không nói rõ là xe gì nhưng khi họ nói họ mua xe thì sẽ là xe hơi, xe đạp chỉ dành cho người trẻ (hoặc con nít) đi là chính, chẳng ai đi làm bằng xe đạp vì đi xe đạp sẽ trễ giờ làm. Nếu không có tiền mua xe, họ sẽ chủ yếu là đi xe buýt (và các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm).

Bạn học đến level 15 rồi thì chắc cũng nắm rõ, trong Duolingo nếu phần tiếng Việt ghi chiếc xe, cái xe, xe thì mặc định là nói về xe hơi. Nếu có nói về xe đạp thì họ sẽ ghi rõ là xe đạp.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.