Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Hello and thanks!"

แปลว่า:สวัสดีและขอบคุณ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/poo_janjir

หนูตอบถูกเเล้วทำไมยังบอกว่าไม่ถูกอีกอ่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/2UUi6

เหมือนกันเลยค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DaoNittach

แค่เว้นวักก็ผิด โถ่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/peach111945

ทำไมไม่ได้เขียนถูกเเล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/eDM114

แค่เว้นวรรค ผิดแล้ว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JutaTona

ตอบถูกแล้วนะคะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ink597612

เขียนถูกเเล้วทำไมผิด?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/6vbL3

ใช่ ตอบถูกแล้วยังบอกว่าผิด

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fogus6

ถูกเเล้วนะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Wannakan2

เเค่ !

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nong123390

อีกอันให้เว้นวรรค อันนี้ไม่เว้นวรรค ไม่ยุติธรรม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/prikvarn

เอ้าก็ถูกเเล้วนะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Jenjira33092

ตอบถูกเเล้วนะทำไมมันไม่ถูก

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lmZy10

เว้นวรรคผิดเอง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/z5AU3

อ๋อเว้นวรรคผิด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/elle608981

บางทีเว้นวรรคผิด พอไปเรียนบทใหม่ ก็เว้นวรรค แบบคำตอบในบทก่อนๆ กลายเป็นผิด ตกลงต้องเว้นวรรคยังไง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา