"Youareeatingthecheese."

Dịch:Bạn đang ăn pho mát.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yo.xchupchuv
Yo.xchupchuv
 • 16
 • 12
 • 11
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Phó mát? Lỗi đánh máy rồi Duolingo ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
 • 5

Nhấn Báo lỗi đi bạn, ở đây người ta có nói không báo lỗi trong này.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.