"He says."

แปลว่า:เขาพูด

June 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Arisa873987

He= เขา She = เธอ ปรับปรุงด้วยค่ะ คนที่ไม่รู้เขาจะสับสน Pls. Rectify!!


https://www.duolingo.com/profile/sareelp

ใช้คำว่า เขา แทนคำว่า เค้า นะคะ


https://www.duolingo.com/profile/AnapatMuan

ควรใช้คำว่า เขาพูด มากกว่าครับ


https://www.duolingo.com/profile/AndrewPier138483

You told me เธอ is only for female


https://www.duolingo.com/profile/Whale92Hz_

He says = เขาพูด if She says = เธอพูด


https://www.duolingo.com/profile/chanakanIn

คนอื่นเค้าจะจำแบบผิดๆนะ ควรปรับปรุงนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/pae_look

ปรับปรุงด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Bokau9

เล่นในเว็บแปลถูก


https://www.duolingo.com/profile/NATNA5

เขาครับ เขา


https://www.duolingo.com/profile/NoonThanra

เขา ค่ะ เขาาาา


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใช้เขากับผู้ชายในภาษาไทยถ้าใช้เธอจะเป็นผู้หญิง


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เขากล่าว น่าจะถูกนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/HardRockNRoll

Why not เขาบอก?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย