"I say yes."

แปลว่า:ฉันพูดว่าใช่

June 10, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/AnapatMuan

ผมพูดว่าใช่

June 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/JoeWern-Fa

Fuck you

April 14, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย