"I say yes."

แปลว่า:ฉันพูดว่าใช่

June 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AnapatMuan

ผมพูดว่าใช่


https://www.duolingo.com/profile/Phattheera

แปลว่า ฉันตอบว่าใช่


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

ฉันตอบว่าใช่ น่าจะเหมาะกว่านะ แต่ๆๆๆ แอป เขียนโปรแกรม คำตอบไว้คือ "ฉันพูดว่าใช่" แอปขาๆๆๆๆๆ ทำช้อยส์ ให้เลิอกตอบดีกว่าไหม เพราะ ภาษาไทยบางคำที่แอปใช้ มันกำกวม หลายข้อเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย