"ลูกของพวกเธอพูดภาษาอังกฤษ"

แปลว่า:Their children speak English.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9

I think "Their child speaks english" is fine too

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/3DzN2

No you are fucking bitch

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/3DzN2

You are fucking bitch you know

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/thutcharin

Child กับ children ต่างกันยังไงค่ะ ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/thutcharin

Child กับ children ต่างกันยังไงค่ะ ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
 • 20
 • 12
 • 9
 • 9

เป็นอย่างนี้นะครับ

 • Child = ลูก/เด็กคนหนึ่ง
 • Children = ลูก/เด็กหลายคน

Some examples:

 • My child is so smart
 • My children are so smart
 • The homeless child asked me for money
 • Thai children are so cute!
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย