Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/-...Kayla...-

Cách viết địa chỉ trong tiếng Anh

Cách nói/ viết địa chỉ trong TA

Khi nói hay viết về địa chỉ cụ thể, một cách chuẩn mực thì bạn sẽ nói địa chỉ cụ thể nhất trước rồi đến các địa phương từ đơn vị nhỏ nhất.

Ví dụ:

Room no.5, Spring Building, Vu Ngoc Phan Street, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Viet Nam.

Phòng số 5, tòa nhà Mùa Xuân, 125 đường Vũ Ngọc Phan, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối với địa phương có danh từ là số, bạn cần đặt sau các danh từ chỉ đường, phố, nhưng nếu là số thứ tự của tên đường thì bạn lại để lên trước.

Ví dụ:

Street 2, ward 3, district 6.

Không viết là: 1 street, 3 ward, 6 district người đọc sẽ hiểu là một con đường, ba khu, 6 quận.

Nếu địa phương tên danh từ là chữ thì lại để lên trước danh từ chỉ đường, phố…

Ví dụ:

125 Nguyen Dinh Chieu street, Hai Ba Trung district, Ha Noi city, Viet Nam

Số 125 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Sailling Towwer, 111A Pastuer Street, district 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Tòa tháp Sailling, 111 A đường Pastuer, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem thêm các từ vựng tại đây

Kayla

1
1 năm trước
3

23 Nhận xét