"เธออ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง"

แปลว่า:She reads them the book.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/penroong

ตอบแล้วทั้ง 3 ข้อค่ะไม่ถูกสักข้อเลย..ทำไงดีไปต่อก็ไม่ได้ป

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gift470239

เลือกคำตอบข้อหนึ่งกับข้อสองค่ะ พร้อมกันเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย