Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขากินไข่ฟองหนึ่ง"

แปลว่า:He eats an egg.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/aubaib

ไม่เห็นสระด้านบน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา