"The woman eats rice."

แปลว่า:ผู้หญิงกินข้าว

June 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/yoke816285

พิมพ์ถูกแล้วทำใมผิดค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/n7GC7

The woman ตอบเป็น ผู้หญิงคนนี้ได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/johammer1

ลืม งงงง


https://www.duolingo.com/profile/REJK15

พิมพ์ถูกแล้วอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/WaritnunKu

แก้ไขด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

ใช้ทานก็ไม่ได้ งึดหลาย


https://www.duolingo.com/profile/AmmiiPrapa

พิมพ์ถูกเเล้วคะเเต่ทำไมผิดคะ


https://www.duolingo.com/profile/EA5L6

The woman ไม่ได้เเปลว่าผู้คนนั้น,นี้ หรอ งงอ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย