Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอเป็นเด็กผู้หญิง"

แปลว่า:She is a girl.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kantika4

สับสน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/beer62495

ใช่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BoonreungW

ไม่คะ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/re732

สับสนนิดนึง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sgkp8

ให้ตาบ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา