Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"His shoes are brown."

แปลว่า:รองเท้าของเขาสีน้ำตาล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AnapatMuan

รองเท้าของเขาเป็นสีน้ำตาล ไม่ได้หรอ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Arisa873987

เราตอบว่ารองเท้าของเขาเป็นสีน้ำตาลเพราะมันมี are....

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

แก้ไขให้ด้วยตอบหลายรอบแล้วผ่านไม่ได้

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinaiSawas

จะให้ใช้ เขา หรือ เค้า กันแน่ครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

แก้คำตอบด้วยครับ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา