"His shoes are brown."

แปลว่า:รองเท้าของเขาสีน้ำตาล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AnapatMuan
AnapatMuan
  • 23
  • 10
  • 172

รองเท้าของเขาเป็นสีน้ำตาล ไม่ได้หรอ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ging403743

เป็น เดี่ยวให้เติม เดี่ยวไม่ให้เติม เหนื่อยใจกับคำถามพวกสีมาก

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Arisa873987

เราตอบว่ารองเท้าของเขาเป็นสีน้ำตาลเพราะมันมี are....

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0k7HqQzM

แก้ไขให้ด้วยตอบหลายรอบแล้วผ่านไม่ได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinaiSawas

จะให้ใช้ เขา หรือ เค้า กันแน่ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

แก้คำตอบด้วยครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย