Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng Mười Hai"

Dịch:December

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thiennguyentai

Thêm chữ "the" có gì sai ah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Không được thêm mạo từ "the" trước tháng bạn à.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Elena775261

Bạn nói đúng đó

6 tháng trước