"Her name?"

แปลว่า:ชื่อของเธอ

June 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PonPonrat

ไม่มี ง


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

ทำไมมี?


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

ชื่อของเธอใช่ไหม =ผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย