"We eat bread."

แปลว่า:พวกเรากินขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/korn148028

ทานก้อได้นะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LerpeeOwo

เราทานขนมปัง น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/samai936347

ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย