"Họ tìm thấy."

Dịch:They find.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/t5YF3

Tại sao lúc nãy find nó dịch là tìm thấy bây giờ lại là tìm kiếm "look for" là tìm kiếm chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

ủa, mình thấy trên phần gợi ý là kiếm thấy, tìm thấy, tìm ra mà bạn, đâu có tìm kiếm đâu?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lehoang4d

nhat tri

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cong.la.ai

tại sao mình ghi "they see" là sai mà "they seek" lại đúng vậy mọi người?

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.