"เธอนอนหนึ่งนาที"

แปลว่า:She sleeps for a minute.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/som619837

What is it?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanjana717878

ตอบข้อเดียวก็ผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย