Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอนอนหนึ่งนาที"

แปลว่า:She sleeps for a minute.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/som619837

What is it?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kanjana717878

ตอบข้อเดียวก็ผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา