Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You may take a look."

Dịch:Bạn có thể xem qua.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bocabu

"bạn có thể nhìn xem" mình nghĩ là đúng chứ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh

Theo mình nghĩ "take a look" có nghĩa là xem qua, xem lướt qua nên chuyển thành "nhìn xem" thì có vẻ hơi sai nghĩa rồi.

1 năm trước