"What is the total number of students?"

แปลว่า:จํานวนนักเรียนทั้งหมดคืออะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HwangPuyfa

จำนวนนักเรียนทั้งหมดคืออะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tomnaja

ตอบถูกแล้วแล้วก็บอกผิดเขียนเหมือนกันทุกตัวเลยคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Tomnaja

ไม่สามารถผ่านไปได้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BRAMDSBLUE1

แล้วผ่านได้หรือยังคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/penroong

ตอบถูกแล้วก็บอกผิดเขียนเหมือนกันทุกตัวเลยนะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sawanyapad

ตอบถูกแล้วก็บอกไม่ถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tuktikchan

ตอบผิดเฉยระบบแย่มาก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nareeratxx

เเย่ๆ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Yuttana4

ตอบถูกต้องแล้วว่าผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sawanyapad

แล้วทำอย่างไรถึงผ่านคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pitchaporn3

ตอบถูกแล้วแต่มันบอกว่าตอบผิด ตอบเหมือนกันทุกตัวเลย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nuttarigak

ทำไงจะผ่านละเนี่ย แงๆ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Suthep2

แก้อย่างด่วนเลย เสียความรู้สึก

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Suthep2

ติดแง๊กเลย

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/momaymomi

แล้วจะทำยังไงถึงจะผ่านละเนี้ย เขียนถูกก็บอกผิด

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/arun804509

แอปบัพครับ แก้ไขด้วยครับ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/OhpangVenu

ตอบถูกทุกคำ แต่ไม่ผ่าน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

ฟังยากมากโดยเฉพาะ students ตัวสุดท้ายนึกว่าพี่ตูน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2
sopee2
  • 22
  • 8
  • 21

แย่จัง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

จำนวนนักเรียนทั้งหมดคืออะไร

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

เครื่องตรวจคำตอบคงเบลอให้คนที่ตอบเหมือนคำตอบผิดอีกถึงสองครั้ง จะบ้าไปถึงไหน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย