"But you like her."

แปลว่า:แต่คุณชอบเธอ

June 14, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Shine758517

แต่คุณชอบเธอ

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/0k7HqQzM

แต่คุณชอบเธอ


https://www.duolingo.com/profile/NATNA5

คุณครับ


https://www.duolingo.com/profile/penny718445

คุณไหม


https://www.duolingo.com/profile/yCLZ6

ถูกเเล้วเเต่ผิด


https://www.duolingo.com/profile/yCLZ6

เเต่คุณชอบเธอ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย