"But you like her."

แปลว่า:แต่คุณชอบเธอ

June 14, 2017

ความคิดเห็น

เรียงตามกระทู้ที่อยู่บนสุด

https://www.duolingo.com/profile/Shine758517

แต่คุณชอบเธอ

June 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/0k7HqQzM

แต่คุณชอบเธอ

September 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NATNA5

คุณครับ

August 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/penny718445

คุณไหม

August 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

ผิด

October 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/yCLZ6

ถูกเเล้วเเต่ผิด

August 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/yCLZ6

เเต่คุณชอบเธอ

August 25, 2019

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย