"I use sugar."

แปลว่า:ฉันใช้น้ำตาล

June 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AndrewPier138483

ผม?

June 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Fu-i

I = ผม บ้าง ฉัน บ้าง คือแบบไหนดีคะ

August 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kaew462960

ตอบถูกแต่บอกว่าผิด งง ค่ะ

January 24, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย