"She had tried to drink beer when she was young."

แปลว่า:เธอได้ลองดื่มเบียร์เมื่อเธออายุน้อย

June 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Opune

Tried to drink = พยายามดื่ม Tried drinking = ลองดื่ม รึเปล่าอะคะ


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

ผมคิดว่าคำ พยายาม เป็น formal กว่าคำ ลอง พอสมควรนะครับ

  • พยายาม = to endeavour (formal)
  • ลอง = to try

ถ้าพูด "She endeavoured to drink..." ในประโยคนี้ มันจะไม่รู้สึกคุ้นหูนะครับ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย