Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ"

แปลว่า:She had washed her clothes.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Opune

She had washed her clothes.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา