"เธอได้ซักเสื้อผ้าของเธอ"

แปลว่า:She had washed her clothes.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Opune

She had washed her clothes.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/F4Z42

เลือกคำตอบถูก ทำไมไม่ให้ถูก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fYgU9

เหมือนกันเลยค่ะ ทำไมถึงผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sarisa672154

เฉลยผิด

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย