"They touch the elephant."

แปลว่า:พวกเขาแตะช้าง

June 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nananan8

They = พวกเขา = พวกเขาสัมผัสช้างตัวนั้น


https://www.duolingo.com/profile/hana787291

พวกเขาจับช้างตัวนั้น


https://www.duolingo.com/profile/tatcha4

พวกเขา ไม่ใช่ เธอ


https://www.duolingo.com/profile/Somnarongk

แตะ,สัมผัส,จับ,บาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน