"Iwillmakehimcome."

แปลว่า:ฉันจะทำให้เขามา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

Erm... The English form of this sentence is a bit... risque? :)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ethoel

That's what she said

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/a2n8

ตอบถูกแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/a2n8

ทำไมถึงผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/n3w55

wth

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tong301667

ตอบถูก ตามที่คำตอบเฉลยแล้ว ทำไมถึงผิดละครับ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย