Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"น้ำนี้ใส"

แปลว่า:This water is clear.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น