Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The season"

แปลว่า:ฤดู

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JZYZFS

ฤดู, ฤดูกาล

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/plankton108998

???

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fongbeer7

⁉❕❔

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา