"Ihaveaquestion."

แปลว่า:ฉันมีคำถามข้อหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BomberSaic

ผมมีหนึ่งคำถาม ผิดด้วยเหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/diew17

นั่นจิ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

i have one questions

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/lYhx6

Why this right

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TangkwaRat

I ควรเป็น "ฉัน" มากกว่านะคะ จะได้ไม่สับสน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/muk899716

ฉันมีหนึ่งคำถาม ผิดด้วยหรอค่ะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FADLATEE

ฉันมีคำถามข้อหนึ่ง ก็น่าจะใช้ได้นะคะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HACK891782

ฉันมีหนึ่งคำถาม ฉันมีคำถามหนึ่งข้อ ฉันถามสักคำได้มั้ย ฉันมีคำถามข้อหนึ่ง .....

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย