Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I have a question."

แปลว่า:ฉันมีคำถามข้อหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BomberSaic

ผมมีหนึ่งคำถาม ผิดด้วยเหรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/diew17

นั่นจิ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lYhx6

Why this right

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TangkwaRat

I ควรเป็น "ฉัน" มากกว่านะคะ จะได้ไม่สับสน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/muk899716

ฉันมีหนึ่งคำถาม ผิดด้วยหรอค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/FADLATEE

ฉันมีคำถามข้อหนึ่ง ก็น่าจะใช้ได้นะคะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา