"They are not yours."

แปลว่า:พวกเขาไม่ใช่ของคุณ

June 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuCz6

พวกเขาไม่ได้เป็นของคุณไม่ใช่รึ


https://www.duolingo.com/profile/ZF6K2

พวกเขาไม่ใช่พวกคุณ ยอมเลยคำนี้


https://www.duolingo.com/profile/hello_i_am_mo

ของเหล่านั้นไม่ของคุณ ประโยคคำตอบตรงตัวมาก


https://www.duolingo.com/profile/GrapleGrap

แมวไม่ได้เป็นของพวกเรา


https://www.duolingo.com/profile/OvanofHenr

ลองไปแปล

Lemon are not our. / ours แปลไม่ใช่ของเรา เหมือนกัน

Lemon are not yours เติม s ไม่ใช่ของคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย