" gái muốn uống nước."

Translation:The little girl wants to drink water.

June 16, 2017

14 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/Tel_Caramel

I can't hear nước anywhere!!

August 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Niamh530509

Listen very hard to it! It doesnt sound how english speakers would think nước would sound like!

October 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/David425493

Same. It sounded like "muden ugen" to me.

September 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/yttcs

Bé gái is "baby girl," not "a girl."

May 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Minhpc

Exectly.

May 26, 2018

https://www.duolingo.com/profile/cyrusplayz

hi may I ask why người is not added before bé gái?

July 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/kilgore571533

Why 'Be gai' not 'Co gai'?

March 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Chinh3437

Vietnamese! tại vì bé gái còn đang ở độ tuổi nhi đồng nên gọi là bé gái. còn cô gái ở độ tuổi lớn tuổi lớn hơn, ở độ tuổi thanh niên nên gọi là cô gái. Ngôn ngữ của việt nam phân chia độ tuổi rõ ràng để gọi đáp cho đúng lễ phép không như tiếng anh chỉ gọi trai và gái. Mình là người việt nam dịch qua ứng dụng goole dịch, nếu bản dịch sai hoặc bạn không hiểu có thể hỏi mình.

English! Because the girl is still at a young age, she is called a girl. And the older girl, at a young age, should be called a girl. The language of Vietnam divides the age clearly to call for politeness, unlike English, which only calls boys and girls. I am Vietnamese translator via goole translation application, if the translation is wrong or you do not understand, you can ask me.

June 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Cht98039

Hi

May 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Nathan668041

Hi

July 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/cyrusplayz

Hi

June 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Catherine144547

Who can help me find the typo screen print https://1drv.ms/u/s!AhDj15whnqcqmm1ttXeuKUsRq-VU

May 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NGUYNSHONG1

Khó quá trời ơ

July 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NGUYNSHONG1

Kqđ

July 31, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.