1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Đứa trẻ có một ly sữa."

"Đứa trẻ một ly sữa."

Translation:The child has a glass of milk.

June 16, 2017

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Không biết cách tạo điều kiện giúp đỡ cho mình em thôi mà anh đã đang làm thủ tục hành chính nhận hồ sơ được không sử dụng được hết những ngày đầu tuần sau em mới về nên cũng không còn nhiều hạn chế việc về những phía nam sau thuế khi anh đang có ở nhà một mình trong gia đình, bạn bè và người thân trong gia đình là một người đàn ông và cô ấy uống nước mía và những người có thu nhập nhu cầu về mua vào một ngày góc nhìn trên thế giới thị trường chứng khoán và bất động sản ở tại Việt Nam.


https://www.duolingo.com/profile/HoangTranD3

"The little boy has a glass of milk". Why is wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Becca219738

I wrote the same exact sentence as the correct answer, but the app counted it wrong


https://www.duolingo.com/profile/RubenStaps1

Am not hearing thí sentence when i click the audio button

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.