Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง"

แปลว่า:I write a book.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nomorucus

i write one book = ฉันเขียนหนังสือหนึ่งเล่ม ไม่ใช่ฉันเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง (a book)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Rung853865

ก็ตอบถูกแล้วนะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pimonphorn

ตัวเลือก ไม่ถูกต้องค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา