"It is true."

แปลว่า:มันเป็นความจริง

June 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wiriya4

แล้วมันคือความจริงผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/HardRockNRoll

ความจริง = the truth (noun) จริง = true (adjective)


https://www.duolingo.com/profile/ThiradetSa

มันคือความจริง มันผิดยังไง มึงอธิบายมาซิ is am are เป็น อยู่ คือ อีดอก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย