"เต่าตัวนี้เป็นของใคร"

แปลว่า:Whose is this turtle?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AndrewPier138483

Whose is this...a very unusual sentence construction. "Whose ... is this?" would be better

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/IceIrada

ไม่ถูกเลยหรอ ก็ตอบถูกน่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/hippietrail
hippietrail
 • 17
 • 14
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 103

Whose turtle is this?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย