"เต่าตัวนี้เป็นของใคร"

แปลว่า:Whose is this turtle?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AndrewPier138483

Whose is this...a very unusual sentence construction. "Whose ... is this?" would be better

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/IceIrada

ไม่ถูกเลยหรอ ก็ตอบถูกน่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย