Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Our love has no limits."

แปลว่า:ความรักของเราไร้ขอบเขต

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/sakorninmu

ไรั ตองเป็น ไร้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Patcharasu

มองให้ดีๆ ครับ ไม้หันอากาศ กับ ไม้โท

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา