"The marriage is not legal."

แปลว่า:การแต่งงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

June 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/karn358975

แงๆๆติดด่านนี้อีกแล้ว แก้ไขด้วยค่ะ

June 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/may_nipara

แก้ไขด้วยค่ะ ตอบถูกทำไมไม่ผ่าน

July 24, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย