"The marriage is not legal."

แปลว่า:การแต่งงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/karn358975

แงๆๆติดด่านนี้อีกแล้ว แก้ไขด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/may_nipara

แก้ไขด้วยค่ะ ตอบถูกทำไมไม่ผ่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย