"เขาหิว"

แปลว่า:He is hungry.

June 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/iJpu8

ทำไม we run ถึงไม่มี are แต่ he is huggry กับมี is

July 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/SugaJuno

run เป็น verb ห้ามเติม is/am/are นะคะ ส่วน hungry เป็นคำวิเศษณ์ จำเป็นต้องมี v. to be นำหน้า

April 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/heneedsome2

เขาหว

June 18, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย