Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"His cat"

แปลว่า:แมวของเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nudda2

ก็อ่านถูกแล้วนะทำไมยังว่าผิด

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopon4

พิมอังกฤษครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AmakataShi

ก็ตอบว่าแมวของเขาตรงตามเฉลย แล้วผิดตรงไหนคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 19
  • 12
  • 9
  • 9

ผมขอทราบว่าคุณใช้ Duolingo บนระบบไหนนะครับ คุณใช้ Android phone / iOS phone / Web?

ตอนนี้ผมใช้มือถือ Android และไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับ แต่ผมเห็นที่ forum นี้หลายต่อหลายครั้งว่ามีคนเยอะๆ ที่มีปัญหานี้เช่นกับคุณ และผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าต้นเห็ตุของปัญหานี้คือจากอะไรนะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/DBD42

เขาให้พิมพ์ภาษาอังกฦษอ่านโจรธด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopon4

พิมภาษาอังกฤษครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HiBlueprin

เขาถามว่าได้ยินอะไร บางไปแปลมันผิดครับ ต้องตอบ ตามที่ได้ยิน ...

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopon4

ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fSAs10

ตอบถูกทําไมถึงผิด

4 อาทิตย์ที่ผ่านมา 4 อาทิตยผ์ทีผ่านมา